• Tjenester

Våre Tjenester

Vår primærtjeneste er snørydding og strøing. Vi har en moderne maskin- og utstyrspark som er skreddersydd for både små og store oppdrag. Vi har også vår egen vaktordning som sørger for at snømåking og strøing blir igangsatt uten forsinkelser. Vårt motto er å levere skreddersydde løsninger -fullstendig tilpasset kundens behov, krav og ønsker. Vi vektlegger fleksibilitet og profesjonalitet i vårt arbeide! I tillegg utføre vi de fleste oppdrag innen feiing og stell av park- og plassanlegg. Les mer om våre tjenester nedenfor:


VINTERVEDLIKEHOLD

Vår primærtjeneste er snørydding og strøing. Plutselig snøfall virker alltid overraskende på bilister og fotgjengere, og dette kan skape forsinkelser og farlige situasjoner. Vi har vår egen vaktordning som sørger for at snømåking og strøing blir igangsatt uten forsinkelser. Med 30 brøyteenheter er vi raskt ute og kaneffektivt snørydde kilometervis med offentlig eller privat vei, i tillegg til små og storeparkeringsplasser.

MossSnø_0002s_0002_Layer 2
MossSnø_0002s_0001_Layer 11
MossSnø_0002s_0000_Layer 12

GARASJEVASK

Vi har god erfaring med feiing og vask av garasjeanlegg. Vi benytter midjestyrte feiemaskiner som kommer godt til i hjørner og rundt stolper. Der det ikke finnes tilgang på vannslanger benytter vi eget kjøretøy med spyletank. Vannet påføres overflaten med høyt trykk for å løse opp all skitt og smuss. Vask av gulv, tak og vegger i anlegg hvor det ikke finnes sluk er heller ikke noe problem. Våre maskiner suger opp vann og smuss slik at det etterlates en ren overflate. Når det kommer til vask og rengjøring av garasjeanlegg tilfredsstiller vårt konsept alle behov.

Underlag som kan feies/vaskes er:
– asfalt
– betong
– epoxy
– dreneringsasfalt

MossSnø_0002_Layer 4
Tjenester
MossSnø_0001_Layer 5

FEING OG SPYLING

Vi utfører feiing av veier, p-plasser og anlegg samt store og små
utearealer. Maskinene er meget effektive til å feie opp løv og søppel i tillegg til
sand og smuss. Vi utfører også høytrykksspyling av utearealer og fasader.

MossSnø_0003s_0002_Layer 3
MossSnø_0003s_0001_Layer 9
MossSnø_0003s_0000_Layer 10

GRØNTAREALER

Vi tar også oppdrag innen stell av park- og grøntanlegg. Vi utfører
bortkjøring av avfall, gressklipping, løvblåsing, ugressbekjempelse og
opparbeidelse av grøntanlegg. I tillegg kan vi utføre
hullreparasjoner/asfaltering.
Vi er opptatte av å være miljøvennlige og alt avfall blir derfor dumpet på
godkjente og egnede plasser som ikke skader eller forringer miljøet.

MossSnø_0000s_0001_Layer 8
MossSnø_0000s_0002_Layer 1
MossSnø_0000s_0000_Layer 7

Været idag


Følg oss

Kontakt oss

Moss Snøryddingskompani AS
Saltboveien 47
1560 Larkollen
Tlf: 911 15 254
post@moss-snorydding.no
Org.nr: 923 535 349